Přizpůsobení stanov Společenství vlastníků jednotek do konce roku 2016

Společenství vlastníků jednotek jsou podle přechodných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinna do konce roku 2016 přizpůsobit své stanovy tomuto zákonu; neučiní-li tak, vyzve je rejstříkový soud ke splnění této povinnosti v dodatečné lhůtě. V této souvislosti je třeba upozornit na to, že poté, co vstoupil nový občanský zákoník v účinnost, nepanovala mezi…