Medicínské právo

Právní služby poskytuji zejména v následujících právních oblastech:

  • Zastupování zdravotníků ve sporech s pacienty

  • Otázky náhrady újmy na zdraví

  • Zastupování zdravotníků v trestním řízení

  • Otázky zásahů do tělesné integrity

Zdravotníci se při výkonu svého povolání často střetávají s právem na soukromý a rodinný život, které zahrnuje i ochranu tělesné integrity, přičemž ty nejzávažnější střety jsou často medializovány; typicky se jedná o domácí porody, povinné očkování, poskytnutí lékařské péče dítěti přes nesouhlas jeho rodičů atp. Těmito tématy se dlouhodobě zabývám a věnovala jsem jim mj. svou rigorózní práci (viz zde:http://is.muni.cz/th/325730/pravf_r/Rigorozni_prace.pdf?lang=en); domnívám se, že ve většině případů je zásadním způsobem opomíjena otázka odpovědnosti opomíjena otázka odpovědnosti – nikoliv odpovědnosti zdravotníků, kterým je naopak věnováno až příliš mnoho pozornosti, nýbrž odpovědnosti rodičů (viz rovněž článek Domácí porod – volba bez odpovědnosti, publikovaný v odborném periodiku Tempus medicorum, č. 9/2016).

V těchto záležitostech se proto na mne můžete rovněž obrátit.

Domluvte si konzultaci
Domluvte si konzultaci

+420 734 789 255

Volejte Pondělí-Pátek, 08.00-18.00

Pošlete mi vzkaz

info@grebenova.cz

Kdykoliv 24/7

Navštivte mne v kanceláři

Zahradní 1297, 763 02 Zlín

Možnost volného parkování
logo32x32
© JUDr. Veronika Grebeňová 2016. Všechna práva vyhrazena.