Odměna advokáta

Za poskytované právní služby je účtována zpravidla hodinová či úkonová sazba, a to vždy dle předchozí domluvy s klientem. Klientům, jímž jsou poskytovány právní služby pravidelně, nabízí advokátka smlouvu o poskytování právních služeb za měsíční odměnu v paušální výši bez ohledu na objem poskytnutých služeb.

Odměna advokáta nezahrnuje hotové výdaje, zejména cestovné, náklady na znalecké posudky, soudní poplatky či náhradu promeškaného času účtovaného v souladu s advokátním tarifem (např. cestuje-li advokát mimo obec, v níž sídlí).

Bezplatné právní zastoupení

Český právní řád pamatuje i na ty, kteří nemají dostatek prostředků na kvalifikované právní zastoupení.

Podle trestního řádu může soud v případě, že obviněný dosvědčí, že nemá dostatek prostředků, aby hradil náklady obhajoby, obviněnému přiznat nárok na bezplatnou obhajobu či na obhajobu za sníženou odměnu. V takovém případě hradí náklady obhajoby stát.

Obdobné ustanovení obsahuje i občanský soudní řád, podle něhož soud ustanoví účastníku řízení na jeho žádost zástupce, jsou-li u něj předpoklady k osvobození od soudních poplatků a je-li toho k ochraně jeho zájmů nezbytné.

Poučení spotřebitele

V případě jakéhokoliv sporu mezi advokátem a spotřebitelem je spotřebitel oprávněn se obrátit na orgán mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká advokátní komora.

Blíže informací, zejména konkrétní postup a příslušné formuláře naleznete na http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.

Domluvte si konzultaci

Domluvte si konzultaci

+420 734 789 255

Volejte Pondělí-Pátek, 08.00-18.00

Pošlete mi vzkaz

info@grebenova.cz

Kdykoliv 24/7

Navštivte mne v kanceláři

Zahradní 1297, 763 02 Zlín

Možnost volného parkování
logo32x32
© JUDr. Veronika Grebeňová 2016. Všechna práva vyhrazena.