Trestní právo

Právní služby poskytuji zejména v následujících právních oblastech:

  • právní pomoc osobám podávajícím vysvětlení před policejním orgánem či státním zástupcem či svědkům kdykoliv v průběhu trestního řízení;

  • obhajoba obviněného – zastupování obviněného při úkonech orgánů činných v přípravném řízení trestním a v řízení před soudem, sepis řádných a mimořádných opravných prostředků, ústavních stížností či stížnosti k ESLP;

  • zastupování poškozeného  – uplatnění nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení a zastupování poškozeného v řízení před orgány činnými v trestním řízení;

  • zastupování odsouzeného ve vykonávacím řízení (podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zákazu činnosti aj., zahlazení odsouzení, přeměna podmíněného trestu atp.).

 

Specializuji se na obhajobu lékařů (trestné činy proti životu a zdraví) a taktéž na nedbalostní trestné činy v dopravě, kdy je trestní řízení možné ukončit podmíněným zastavením trestního stíhání či narovnáním.

Domluvte si konzultaci
Domluvte si konzultaci

+420 734 789 255

Volejte Pondělí-Pátek, 08.00-18.00

Pošlete mi vzkaz

info@grebenova.cz

Kdykoliv 24/7

Navštivte mne v kanceláři

Zahradní 1297, 763 02 Zlín

Možnost volného parkování
logo32x32
© JUDr. Veronika Grebeňová 2016. Všechna práva vyhrazena.