Vážení klienti, s potěšením Vám oznamuji, že jsem absolvovala mediační výcvik pod vedením zkušených mediátorů z institutu Conflict Management International. Mediace je proces velmi užitečný a v mnoha případech může – na rozdíl od soudního sporu – vést k efektivnímu řešení, se kterým budou spokojeny všechny zúčastněné strany; mediace má navíc v porovnání se soudním řešením sporů mnohé výhody, především rychlost a podstatně nižší náklady. Ráda Vám tak budu i v této oblasti nápomocna.

Certifikat_mediace